Cjenovnik happy

Happy je najsretnija mreža u BiH!

Da biste postali korisnik happy mreže potrebno je da kupite happy paket čija cijena iznosi 2 KM. Paket sadrži dva happy SIM priključka. Happy SIM priključak je SIM kartica sa dodijeljenim happy korisničkim brojem i početnim kreditom od 1 KM sa PDV-om.

Cijene osnovnih usluga

Cijene unutar happy mreže

Pridružite se najsretnijoj mreži uz potpunu kontrolu troškova!
Cijena poziva unutar Happy mreže iznosi 0,08 KM. Obračunska jedinica za sve vrste poziva je 60 sekundi.
Cijena SMS poruke iznosi 0,06 KM.
Cijena mobilnog interneta iznosi 0,15 KM po 1 MB, uz obračunsku jedinicu od 10kB.

Cijene prema drugim mrežama u BiH

Cijene razgovora prema drugim mobilnim mrežama za prvu minutu su 0,23 KM.Ostale minute su 0,15 KM po minuti.
Cijene razgovora prema fiksnim mrežama za prvu minutu su 0,20 KM. Ostale minute iznose 0,15 KM po minuti.
Obračunska jedinica je 60 sekundi.
Cijena SMS poruke prema drugim mrežama u BiH iznosi 0,06 KM.

Najbroj pogodnosti

Svi korisnici happy usluge, imaju pravo na izbor jednog broja iz druge mobilne ili fiksne mreže u BiH, prema kojem se cijene poziva i poruka obračunavaju po povlaštenoj tarifi.
Cijena razgovora prema happy Najbroju za prvu minutu iznosi 0,16 KM. Cijena ostalih minuta je samo 0,08 KM po minuti.
Obračunska jedinica je 60 sekundi.

Najbroj se aktivira pozivom na broj 1421 sa korisničkog happy broja na kojem se opcija želi aktivirati.

Happy vikend uz Weekend Freebees

Ukoliko u toku jedne radne sedmice (ponedjeljak 00:00h - petak 24:00) potrošite 2,50 KM happy kredita na saobraćaj, u dane vikenda dodjeljuje vam se bonus od 100 besplatnih jedinica (minute/SMS/MB).

Ukoliko u toku sedmice potrošite 5 KM happy kredita na saobraćaj, u dane vikenda dodjeljuje vam se bonus od čak 1000 besplatnih jedinica (minute/SMS/MB).

Happy surfanje

Ukoliko volite surfati i veoma brzo trošite svoje megabajte, happy ima rješenje i za to. Na veoma jednostavan način vam je omogućen dokup mobilnog Interneta prema slijedećim tarifama:

Opcije dokupa mobilnog Interneta:

  1. happy 200 MB sa trajanjem 24 sata
  2. happy 500 MB sa trajanjem 7 dana
  3. happy 2 GB sa trajanjem 30 danapo aktivaciji

0,50 KM
3,00 KM
10,00 KM

Cijene su izražene sa PDV-om.

Opcija dokupa Aktivacija opcije Provjera stanja
200 MB

*101*2*0# *101*2*1#
500 MB *101*3*0# *101*3*1#
2 GB *101*4*0# *101*4*1#

Pozivi prema broju za podršku korisnicima 060 3 999 999 su besplatni.

Kompletan cjenovnik u PDF formatu možete preuzeti ovdje